Το Αστροσκόπιο της εβδομάδας 27 Νοεμβρίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2017